«

Bu Yazı bas

BOYUN AĞRISININ SEBEPLERİ

Boyun Ağrıları toplumda sık karşılaşılan bir durumdur. Fizik tedavi ünitelerine  başvuran hastaların  yaklaşık dörtte biri boyun ağrısı nedeniyle başvuru yaparlar. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki insanların %70’i yaşamının herhangi bir bölümünde boyun ağrısı ile karşı karşıya kalmışlardır. Boyun ağrısı günlük yaşamı , iş ve sosyal hayatı  olumsuz etkiler .Bir çok organik sebebi vardır bunlardan bazıları boyun fıtıkları,  kemiklerde Erimeler  kireçlenmeler , kas hastalıkları , kas ve kemik tümörleri dir. Yapılan bir çalışma göstermiştir ki boyun ile gövde arasındaki   0,28 derecelik bir açı mevcuttur. Bir koç nedenle bu açıda artmalar olur .

Bu açıdaki artmanın en önemli nedenlerinden biri aşırı kilolar ve kadınlardaki aşırı meme büyümesidir. eğer bu derecenin biraz daha artması söz konusu olan bu durumlarala  karşı karşıya kalınırsa boyun ağrıları başlayabilir. İri memeler ve fazla kilolarla birlikte karın sarkmalarıda vücutta postür bozukluklarına neden olur. Böyle durumlarda boyun ve bel  daha fazla yük altında kalıp  hem memeleri hemde indirekt olarak karın bölgesini taşımak  zorunda kalacaktır. ayrıca karında ki büyüklük ve sakatlıklar kadınlarda genellikle çok doğumdan sonra görülür bu durumda da bel ağrısınada neden olacaktır. Böyle durumlarda anormal  Postüre sahip olunur  ve ciddi ağrılarla karşı karşıya kalınabilir.

Bu ağrıların tedavisinde fizik tedavi önemli yer alır gerek yapılacak egzersizler  iğne tedavileri, akupunktur ve benzerleri hastaların ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilmektedir.  Bununla birlikte sebep organik ise mutlaka organik sebebin ortadan kaldırılması gerekir. Kas kemik hastalıklarının tedavisi başlanmalı ve takip edilmelidir. Bununla birlikte  ayrıca kiloya bağlı, karın sarkmasına bağlı yada  büyük memelere bağlı olarak oluşan ağrıların önlenmesi için öncelikle diyetle, günlük egzersiz ve aktivitelerle kiloda azalma sağlanmaya çalışılmalıdır.

Bunlarla başarılı olunamayan durumlarda mutlaka cerrahi tedavi akla gelmelidir.  karın germe ameliyatlarıyla veya liposakşın yöntemleriyle vücuttaki  fazla dokular çıkarılarak bel bölgesine binen yük azaltılır.  Ayrıca son zamanlarda meme küçültme ameliyatlarının  boyun ve bel ağrısının azaltılmasında çok büyük etkinliği olduğu gözlemlenmiştir.Dolayısı ile iri memeli kadınların da tedaviye başlamadan önce meme küçültme ameliyatı olmaları önerilir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.proloterapinedir.com/boyun-agrisinin-sebepleri/