NÖRAL PROLOTERAPİ

Nöral proloterapi nedir?

Nöral Proloterapi; nöropatik kaynaklı ağrıların tedavisi için geliştirilmiş yeni bir rejeneratif tıp yöntemidir. Nöral proloterapi bir çok kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılarda, nöropatik ağrılarda ve farklı ağrı sendromlarının tedavisinde kullanılır. Nöral proloterapi nörofasial proloterapi, subkuten (ciltaltı) proloterapi olarakta adlandırılır. Nöral proloterapide nispeten düşük konsantrasyonlu dextrose ya da mannitol solusyonu derinin hemen altına zedelenmiş sinir dokularının ve diğer yumuşak dokuların rejenerasyonu ve tedavisi için uygulanır.

Nöral proloterapinin orjini nedir?

Nöral proloterapi Yeni Zellandalı Dr John Lyftogt tarafından geliştirilmiştir. Eklemleri innerve eden (uyaran, hareket ettiren) sinirler aynı zamanda eklem yüzeyindeki deriyi ve eklem çevresindeki kasları da innerve ederler (Dr John Hilton kuralı). Bunun sonucu olarak eklem çevresindeki herhangi bir sinirdeki irritasyon eklem çevresindeki deride, kaslarda ve diğer yumuşak dokularda da bir irritasyon ve fonksiyon kaybı yapar. Hipertonik (yoğun) dextroz solusyonları yıllardır ligament (bağ) ve tendon (kiriş) gibi yumuşak doku problemlerine bağlı kas iskelet sistemi sorunlarında kullanılmaktadır. Dr Lyftogh sinirlerin de bir yumuşak doku olduğunu düşünerek düşük yoğunluklu dextroz çözeltilerinin sinirleri de iyileştirebileceğini göstermiştir. Deri altına enjekte ettiği az miktardaki dextroz solüsyonunun eklemlerdeki şişliği azalttığını, ağrı seviyesini düşürdüğünü ve fonksiyonlarını restore ettiğini rapor etmiştir. Ciltaltı sinir fonksiyonunun restorasyonu daha derinlerdeki dokuları iyileştirir ve ağrıları azaltır.

Nöral proloterapi nasıl etki eder?

Sebebi ne olursa olsun doku hasarı oluştuğu zaman, ortama proinlamatuar maddeler (bradikin, prostaglandin gibi) salınır, bu maddeler sinirler üzerinde bulunan kapsaizin reseptörlerini aktifleştirir. Sinirlerdeki bu kanallar açıldığı zaman sinirler enflamasyona sebep olan maddeler (P maddesi, kalsitonin geniyle ilişkili peptit) salgılar. Sonuç olarak yumuşak doku şişliğine sebep olan, kan damarlarından sızmalar olur, dokunun ağrı eşiği düşer ve ağrı ortaya çıkar. Nöral proloterapi kapsaizin reseptörlerini inhibe ederek bu zinciri kırar ve sinir fonksiyonlarını restore eder.

Nöral proloterapinin geleneksel proloterapiden farkı nedir?

Nöral prolotarapi le geleneksel proloterapi arasında bazı farklar ve benzerlikler vardır. Her ikisinde de amaç; doku iyileşmesi, ağrının giderilmesi ve eklem fonksiyonlarının restore edilmesidir. Ancak kullanılan dextroz (şekerli serum) çözeltisinin yoğunluğu ve enjeksiyon teknikleri farklıdır, Geleneksel proloterapide daha yoğun dextroz çözeltisi daha derin dokular olan tendon, ligamentlerin kemiğe yapışma yerlerine ve periost gibi dokulara enjekte edilir. Nöral proloterapide daha az yoğun çözeltiler, ciltaltında bulunan sinirlerin çıkış yerlerine enjekte edilir. Geleneksel proloterapide tendon ve ligamenlere yapılan enjeksiyon bu dokularda bir enflamasyon yaparak bu dokuların sertleşmesineni ve güçlenmesini sağlar, nöral proloterapide ise daha yüzeysel yapılan enjeksiyonlar nöronal enflamasyonu tedavi ederek ağrıyı giderir. Geleneksel prolotarapi daha ağrılı ve invazif bir yöntemdir.

Nöral proloterapide enjeksiyon sıvısı olarak ne kullanılır?

Nöral proloterapi solüsyonu %5 lik dextroz ya da %5 lik mannitol ihtiva eder. Hem dextroz hem de mannitol çözeltileri tamamen doğal kaynaklardan elde edilir.

Nöral proloterapi ağrılı bir tedavi midir?

Nöral proloterapi genellikle çok iyi tolere edilir. Çoğu hastada enjeksiyon solüsyonunun içine local anestezi ilave etmeye gerek yoktur. Enjeksiyon derinin hemen altına yapıldığı için enjeksiyon esnasında çok ince ve kısa iğneler kullanılır. Çok sayıda enjeksiyon ciltaltı sinirlerinin dağılım alanlarına yapılır. Bazı noktalara yapılan enjeksiyonlar biraz ağrılı olabilir, bu durumda soğutucu spray kullanmak gerekebilir.

Bir nöral proloterapi uygulamasında sonra neler hissedilir?

Çoğu hasta ilk enjeksiyondan sonra ağrılarında azalma hisseder. Başlangıçtaki analjezik etki birkaç saat ya da bir gün kadar sürebilir. Doku iyileşmesi arttıkça iyilik hali ve ağrısızlık artar. Genelde her uygulama seansında ağrılarda %10-20 lik bir azalma olur.

Toplam tedavi süresi ne kadardır?

Her şahıs, her hasta ve her hastalığa göre farklılıklar göstermekle birlikte, 5-8 seans lık tedavi süresi genellikle yeterlidir. Ancak doku hasarı fazla ise tedavi süresi uzatılabilir. Seans aralıkları 1 veya 2 hafta kadardır, özel durumlarda haftada 2 seanslık uygulama yapılabilir.

Nöral proloterapi güvenli midir?

Tecrübeli bir hekim tarafından yapılan nöral proloterapide risk çok azdır. Dekstroz ve mannitol solüsyonlar son derece güvenlidir, allerji yapma riskleri yoktur. Enjeksiyon esnasında çok az olsa da bir enfeksiyon riski olabilir. Enjeksiyon bölgesinde kanamalar, ekimozlar (morarma), enjeksiyon yerinde bazen bir kaç gün süren ağrılar olabilir.

Nöral proloterapi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

 • Migren ve baş ağrıları
 • Boyun ve bel ağrıları
 • Kas ağrıları
 • Siyatik nevraljiler
 • Eklem ağrıları
 • Osteoarthrit
 • Vulvodinia ve genital bölge ağrıları
 • Aşil tendiniti ve topuk ağrıları
 • Morton nöroma
 • Plantar fasiit ve topuk dikeni
 • Karpal tünel sendromu
 • Tenisçi dirseği, golfçü dirseği
 • Post-herpetik nevralji
 • Temporo mandibular eklem hastalıkları ve ağrıları
 • Trigeminal nevralji
 • Fibromyalji (fibromiyalji)
 • Nöromiyofasial ağrı sendromları
 • Kompleks bölgesel ağrı sendromları
 • Cerrahi işlemlerden sonra devam eden ağrıları
 • Başarısız bel cerrahisi

Proloterapi Ana Sayfaya gitmek için tıklayınız.

Visited 1 times, 1 visit(s) today