Posts tagged kuyruk sokumu ağrısı

KUYRUK SOKUMU AĞRISI (KOKSİGODİNİ, KOKSİDİNİ)

Koksiks omurganın sakrumdan, sonra en alt ucunda bulunan kısmıdır. Sakrumla eklem yapar. Kuyruk sokumu adı da verilen koksiks  4 küçük omurdan oluşur. Bu küçük kemikler ayrı veya kaynamış olabilir. Tümü birden koksiksi (kuyruk sokumunu) oluşturur. Çeşitli kaslar, tendonler ve ligamanlar bu kemiğe yapışır. Koksiks aynı zamanda otururken vücudu destekler.Kuyruk-Sokumu-agrisi

Kuyruk sokumu ağrısı sık karşılaşılan ve tedavisi zor olan bir hastalıktır. Hafif vakalar olmakla birlikte bazen hastanın hayat kalitesini ileri derecede bozabilir.

Tıbbi olarak koksigodini ya da koksidini olarak tarif edilen bu duruma aslında bir dizi hastalık sebep olabilmektedir. Koksigodini, kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla ortaya çıkmaktadır.

 

Kuyruk Sokumu Ağrısı Nedenleri:

Koksigodini; geçmişte geçirilen oturarak düşme sonucu oluşan travmalar, sert zemine uzun süre oturma, aşırı zayıf olma, doğum sırasında koksiks kemiğinin kırılması ya da zedelenmesi, lokal tümörler, bel fıtığı ve diğer bilinmeyen sebeblerden dolayı ortaya çıkmaktadır.

Özellikle zayıf kadınlarda oturarak düşme sebebi ile ciltaltı destek dokusu az olduğu için koksiks kemiği yer ile temas ederek daha zedelenmekte hatta kırılabilmektedir.

Kuyruk Sokumu Ağrısı Nedenleri

Doğuştan kuyruk sokumu kemiği aşırı eğimli olan kişilerde de koksigodini şikayeti daha fazla ortaya çıkmaktadır. Kuyruk sokumu ağrısı şikayeti olan hastalar özellikle uzun süre oturarak ve ayakta durarak çalışan kişilerdir. Sert sandalye üzerinde uzun süre oturmak ağrıyı ortaya çıkarabilir.

Kuyruk sokumu ağrıları anksiyeteli ve depresyonlu kişilerde daha sık görülür.

Gebelik dönemi koksigodini (kuyruk sokumu ağrısı) nin sık görüldüğü bir dönemdir.

Gebelikde Kuyruk Sokumu Ağrısı

 

Koksigodini tanısı için ağrının en az iki ay devam etmesi gerekir.

Koksigodininin en önemli sonucu ağrıdır;

*Oturma esnasında

*Oturma pozisyonundan ayağa kalkarken

*Büyük abdest yaparken

*Cinsel ilişki esnasında

*Adet dönemlerinde

genellikle kuyruk sokumu ve çevresinde, bazen de bacaklara yayılan ağrı olur.

Koksiks ağrısı sebebiyle hekime başvuran hastalarda mutlaka diğer sebepler araştırılmalıdır. Kadın üreme organları, bağırsak sistemi ve idrar yolu hastalıkları, tümörler ve enfeksiyonlar koksiks kemiği ağrısı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle kuyruk sokumu ağrısı çeken hastalarda bu bölgeden kaynaklanabilecek hastalıkların ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmalıdır. Koksiks kemiği patolojilerini göstermek için en iyi yöntemler düz röntgen, MR ve nadiren kemik sintigrafisidir.

Kuyruk Sokumu Ağrısı (Koksigodini) tedavisi

  • Öncelikle hastalara 6-8 hafta süre ile yumuşak oturma simidi, oturma banyoları ve antienflamatuvar ilaçlar verilmelidir.

Oturma-simidi

  • Özel bir oturma şekli ile koksikse binen yük azaltılabilir.
  • Koksiks çevresine kortizon enjeksiyonları yapılabilir.
  • Manuel tedavi ile koksiks mobilizasyonları bazı hastalarda işe yarayabilir.
  • Gebeliğe bağlı koksigodinilerde ağrı doğum sonrasında tedavisiz olarak geçebilir.
  • Proloterapi enjeksiyonu ile koksiks çevresindeki ligamentler stabilize edilebilir. Proloterapi seans sayısı hastanın cevabına göre değişir. Koksiks kemiği önünde bulunan sinirlerin blokajı bazı hastalarda işe yarayabilir (impar gangliyon bloğu). Çok nadiren koksiks kemiği cerrahi olarak çıkarılabilir. Cerrahi müdahale dâhil her türlü tedaviye rağmen ağrısı devam eden hasta sayısı oldukça fazladır.

 

BEL FITIĞI NEDİR?

Bel fıtığı (tıbbi ismiyle ”herni diskal”);

Bel Fıtığı
Bel fıtığı:resimde kırmızı renkle gösterilen kısım bozulan kıkırdakdır,yerinden taşarak etrafa yayılır.

 

insan omurgasını oluşturan kemiklerin arasını dolduran ve vücut yükünün dengeli olarak dağılmasını sağlayan, iki farklı kıkırdaktan oluşan diskin dış kısmının yırtılması ile sinir kanalına doğru taşması ve komşuluğunda bulunan sinirleri baskı altında bırakmasıdır.

Bel bölgesinde 5 omurga ve bunların arasında disk dediğimiz yastıkçıklar vardır,bu yapıları destekleyen bağ dokuları ve kaslar omurgayı tamamlar.

Bel fıtığı anulus fibrosus olarak adlandırılan zarın yırtılması sonucu fıtıklaşan nükleus pulposusun omurilik kanalına yada sinir köküne bası oluşturması sonucunda oluşur.

Diskin fıtıklaşması hangi omurga kemikleri arasında oluşmuşsa o bölgenin adıyla anılır.Bel Fıtığı Lomber Disk Hernisi

Omurlar arasında yer alan disk yastıkçığı ağır kaldırma veya ters hareket sonucunda yerinden çıkarak sinir köklerine bası yapabilir. Bu durum başlangıçta, yani basının hafif olduğu durumlarda sadece bel ağrısına neden olurken, daha ileri safhalarda kalça ve bacak ağrısına da yol açabilir. Sinir basısı nedeniyle ayakta kuvvet kaybı, uyuşma ya da refleks değişiklikleri meydana gelir. Muayene bulguları ve MR bulgularına dayanarak bel fıtığı tedavi şekli belirlenir.

Lomber Disk Sorunlu alanları

Her Bel Ağrısı Bel Fıtığı değildir.

Beli ağrıyan hastaların tomografik veya MR incelemelerinde raporlanan hafif derecedeki fıtıkların hastalar taraftan okunması ya da doktorunun hastaya bel fıtığı olduğunu söylemesi sonucunda çoğu hasta bel fıtığı tanısını kendisine yakıştırır ve bunu kabullenir.

Muayene bulguları öncelikli olmadan, MR ile değerlendirilen hastalarda, aslında hastanın ağrı nedeni olmayan hafif disk taşmaları tarif edilebilir ve hasta bel fıtığı teşhisi ile etiketlenmiş olur. Oysa bu doğru bir yaklaşım değildir. Bel fıtığı düşüncesi ile günlük aktivitesini kısıtlayan ve kas çalışmasını azaltan hasta aslında kendine zarar vermeye başlar. Çünkü bel ağrılarının en sık nedeni olan bel kasları ve/veya bel omur eklem sorunlarında özellikle aktif bir yaşam tavsiye olunur. Aksi durumda kas zafiyeti ve eklem kireçlenmesi hızlanarak hastalık ilerler.

Yaygın olarak görülen Bel Fıtığı belirtileri; bel ağrısı ve bilhassa bacaklara vuran ağrıdır.Daha ileri aşamasında bilhassa bacaklarda olmak üzere, ayakta uyuşma, güçsüzlük, nadir olarak da  yanma ve iğnelenme tarzında şikayetler olur.

Sağlıklı bir bel nasıl olmalıdır?

Sağlıklı bir bel sağlıklı omurga kolonu ve omurgaya destek veren kas ve bağlardan oluşur. İnsan bedeninde toplam 33 adet omur bulunmaktadır. Bu omurların birleşmesi ile omurga kolonu oluşur. Her iki omur arasında disk adını verdiğimiz yastıkçıklar bulunmaktadır. Bu yastıkçıklar sayesinde omurga bir taraftan yük çekerken, bir taraftan da her yöne eğilebilir. Ayrıca her iki omur arasında sağda ve solda bulunan deliklerden sinirler çıkarak kola ve bacağa giderler.

Bel bölgesinde toplam beş adet omur bulunmaktadır. Bu omurlar vücudun ağırlığının önemli bir bölümünü taşırlar. Zamanla bu omurların kemiksel yapısı veya disklerinde değişiklikler ve bunun sonucunda ağrılar ortaya çıkar.

Bel ağrısı yapan nedenler nelerdir?

Bel ağrısı bir çok nedene bağlı olabilir. Bu nedenlerin arasında bel fıtığı, bel kayması gibi omurga ile ilgili sorunların yanı sıra, duruş bozukluğu, aşırı kilo, kas ve bağlardan kaynaklanan problemler ile romatizmal hastalıkları sayabiliriz.

Bel Fıtığı Hastalarında Ameliyatsız Tedavi Yöntemi Proloterapi

Proloterapiyi vücudumuzun herhangi bir yerinde bulunan yırtılmış ya da hasar görmüş bağ dokuları ve eklem ağrıları, bel fıtığı, diz burkulması, diz çapraz bağ yaralanması, boyundan kaynaklanan baş ağrısı,boyun sırt ve bel ağrısı, kaburga kırıkları ağrısı, eklemler veya omurga cerrahisi sonrasında devam eden ağrılar, omuz ağrıları ve tendon zedelenmeleri gibi hastalıkların tedavisi için uyguluyoruz.

Bacakta şiddetli uyuşukluk ve kuvvet kaybı yapan bel fıtığı için  acil tedavi ya da  cerrahi gerekebilir. Bunun dışındaki bel ve bacak ağrıları için birçok ağrı tedavi yöntemi vardır.

Tarafımızdan uygulanmakta olan Proloterapi tedavisi yöntemi 1930′lu yıllardan beri A.B.D’de uygulanmaktadır ve cerrahiye alternatif bir ameliyatsız  tedavi şeklidir. Diğer klasik ve natural olmayan ağrı tedavi yöntemlerinin çoğu sadece hastalığın nedenini baskılarken, Proloterapi  ağrının nedenini tedavi eder.

 

PROLOTERAPİ HANGİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDER?

PROLOTERAPİ TEDAVİSİ

 

Eklem gevşeklikleri ve güç kaybı (laksite)

Tendinit ve ligamentit (Tendon ve ligamentlerde iyileşmeyen kronik ağrılar)

Bursit (eklem ve tendonların kayganlığını sağlayan sıvı üreten organlarda inflamasyon)

Artroz (eklem kireçlenmeleri, aşınma ve eskimeler)

Kas ve tendonların tekrarlayan şişmeler ve ağrılar sonucu işlev yapamadıkları rahatsızlıklar

Baş ağrıları

Bel ağrıları( fıtık, kireçlenme, operasyon sonrası)

Boyun ağrıları (fıtık, kireçlenme, operasyon sonrası)

Sırt ağrıları (fıtık, kireçlenme, operasyon sonrası)

Omurgada, göğüs kafesinde ve kaburgalarda geçmeyen kas ve ligament ağrıları

Topuk dikeni ve plantar fasiit

Ayak bileği, el bileği burkulmaları sonrası geçmeyen ağrılar

Koksigodinia (Kuyruk sokumu ağrısı)

Skolyoz (skolyozda bilinenin aksine ligament inbalansı çok önemli bir sebeptir)

Osteitis pubis

Diz ağrıları (kondromalazi, kireçlenme, menisküs, ligament hasarı)

Tenisçi ve golfçü dirseği (epikondilit)

Morton nöroması.

Spondilolistezis (bel kayması)

Karpal Tünel Sendromu.

Avasküler nekrozlar (kemik dokusunun yetersiz kanlanması nedeniyle nekroze olması)

Donuk omuz.

İmpingement sendromu.