Posts tagged tedavisi

KUYRUK SOKUMU AĞRISI (KOKSİGODİNİ, KOKSİDİNİ)

Koksiks omurganın sakrumdan, sonra en alt ucunda bulunan kısmıdır. Sakrumla eklem yapar. Kuyruk sokumu adı da verilen koksiks  4 küçük omurdan oluşur. Bu küçük kemikler ayrı veya kaynamış olabilir. Tümü birden koksiksi (kuyruk sokumunu) oluşturur. Çeşitli kaslar, tendonler ve ligamanlar bu kemiğe yapışır. Koksiks aynı zamanda otururken vücudu destekler.Kuyruk-Sokumu-agrisi

Kuyruk sokumu ağrısı sık karşılaşılan ve tedavisi zor olan bir hastalıktır. Hafif vakalar olmakla birlikte bazen hastanın hayat kalitesini ileri derecede bozabilir.

Tıbbi olarak koksigodini ya da koksidini olarak tarif edilen bu duruma aslında bir dizi hastalık sebep olabilmektedir. Koksigodini, kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla ortaya çıkmaktadır.

 

Kuyruk Sokumu Ağrısı Nedenleri:

Koksigodini; geçmişte geçirilen oturarak düşme sonucu oluşan travmalar, sert zemine uzun süre oturma, aşırı zayıf olma, doğum sırasında koksiks kemiğinin kırılması ya da zedelenmesi, lokal tümörler, bel fıtığı ve diğer bilinmeyen sebeblerden dolayı ortaya çıkmaktadır.

Özellikle zayıf kadınlarda oturarak düşme sebebi ile ciltaltı destek dokusu az olduğu için koksiks kemiği yer ile temas ederek daha zedelenmekte hatta kırılabilmektedir.

Kuyruk Sokumu Ağrısı Nedenleri

Doğuştan kuyruk sokumu kemiği aşırı eğimli olan kişilerde de koksigodini şikayeti daha fazla ortaya çıkmaktadır. Kuyruk sokumu ağrısı şikayeti olan hastalar özellikle uzun süre oturarak ve ayakta durarak çalışan kişilerdir. Sert sandalye üzerinde uzun süre oturmak ağrıyı ortaya çıkarabilir.

Kuyruk sokumu ağrıları anksiyeteli ve depresyonlu kişilerde daha sık görülür.

Gebelik dönemi koksigodini (kuyruk sokumu ağrısı) nin sık görüldüğü bir dönemdir.

Gebelikde Kuyruk Sokumu Ağrısı

 

Koksigodini tanısı için ağrının en az iki ay devam etmesi gerekir.

Koksigodininin en önemli sonucu ağrıdır;

*Oturma esnasında

*Oturma pozisyonundan ayağa kalkarken

*Büyük abdest yaparken

*Cinsel ilişki esnasında

*Adet dönemlerinde

genellikle kuyruk sokumu ve çevresinde, bazen de bacaklara yayılan ağrı olur.

Koksiks ağrısı sebebiyle hekime başvuran hastalarda mutlaka diğer sebepler araştırılmalıdır. Kadın üreme organları, bağırsak sistemi ve idrar yolu hastalıkları, tümörler ve enfeksiyonlar koksiks kemiği ağrısı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle kuyruk sokumu ağrısı çeken hastalarda bu bölgeden kaynaklanabilecek hastalıkların ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmalıdır. Koksiks kemiği patolojilerini göstermek için en iyi yöntemler düz röntgen, MR ve nadiren kemik sintigrafisidir.

Kuyruk Sokumu Ağrısı (Koksigodini) tedavisi

  • Öncelikle hastalara 6-8 hafta süre ile yumuşak oturma simidi, oturma banyoları ve antienflamatuvar ilaçlar verilmelidir.

Oturma-simidi

  • Özel bir oturma şekli ile koksikse binen yük azaltılabilir.
  • Koksiks çevresine kortizon enjeksiyonları yapılabilir.
  • Manuel tedavi ile koksiks mobilizasyonları bazı hastalarda işe yarayabilir.
  • Gebeliğe bağlı koksigodinilerde ağrı doğum sonrasında tedavisiz olarak geçebilir.
  • Proloterapi enjeksiyonu ile koksiks çevresindeki ligamentler stabilize edilebilir. Proloterapi seans sayısı hastanın cevabına göre değişir. Koksiks kemiği önünde bulunan sinirlerin blokajı bazı hastalarda işe yarayabilir (impar gangliyon bloğu). Çok nadiren koksiks kemiği cerrahi olarak çıkarılabilir. Cerrahi müdahale dâhil her türlü tedaviye rağmen ağrısı devam eden hasta sayısı oldukça fazladır.

 

NİÇİN İMS?

Intramuscular Stimulation (IMS) -Kuru İğneleme

Aşırı hassasiyet ve kas kısalması ağrı kesicilerle ve diğer ağrı tedavilerinde kullanılan ilaçlarla tedavi edilemez. Ayrıca bu ilaçlar ağrının sebebini maskeler, mide-bağırsak, böbrekler,  kalp damar gibi hayati organlar için ciddi yan etki riskleri taşır.  Kas- iskelet sistemi sorunlarından kaynaklanan nöropatinin tedavisi genellikle daha zordur.

İMS, aşikar bir zedelenme yada enflamasyon (yangı)  olmaksızın ortaya çıkan kronik kas- iskelet sistemi sorunlarının teşhis ve tedavisini içeren entegre bir ağrı tedavi sistemidir.

intramuscular-stimulation-ims

 İMS radikülopati yapan ya da yapmayan kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde modern batı tıbbı yöntemlerinin kullanılması ile yapılan bir tedavi metodudur. Bu tedavinin akupunkturla bir ilgisi yoktur. İğneler hastanın en az acı duymasını sağlayacak kadar çok ince ve derin kas dokularına rahatça ulaşacak kadar uzun olmalıdır, bu şartları ancak akupunktur iğneleri sağlar. Tedavi için normal mandrenli iğneler de kullanılabilir ancak bu iğneler hem kısadır, hem de kalındır.

İMS de iyi bir muayene, röntgen, ileri görüntüleme yöntemleri birlikte kullanılmaktadır. Ancak kronik ağrılarda bu görüntülerden çok hastanın hikayesi ve muayene önemlidir.

Tedavi; iğnelerin herhangi bir madde enjekte etmeksizin problemli ve sinirleri sıkıştıran kaslara uygulanması şeklinde yapılır.

İğne gergin, hassas  kas bantlarının merkezi yerlerine uygulanmaktadır. Kaslardaki bu gergin ve kasılmış- kısalmış lifler sinir köklerindeki irritasyon  ve sıkışmadan sorumludur. Yine bu gergin bantlar diskleri sıkıştırarak sinirlere doğru baskı yapmasına yol açar.  Normal kaslara iğnenin batırılması genellikle  ağrısızdır, kısalmış  ve aşırı hassas kaslar iğneyi kavrar bu kavrama hasta tarafından bir kramp şeklinde algılanır.

Bu işlemin 3 adet sonucu vardır;

Birincisi, kaslardaki gerilme refleksi uyarılır ve sonuçta refleks bir gevşeme oluşur (kasın boyu uzar).

İkincisi, iğne kaslarda  küçük,  zedelenmeler yapar. Bu küçük zararsız zedelenmeler kanın bu bölgeye akmasını sağlar, bu da doğal iyileşme sürecini başlatır.

Üçüncüsü, tedavi kasta elektriksel bir potansiyel oluşturur,  bu elektriksel potansiyel sinir fonksiyonunu normalleştirir.

İMS kullanılan iğne, kas  iğciklerini uyarır. İMS tedavisinin (kuru iğne) amacı sinirleri sıkıştıran tahrip eden kısalmış ve kasılmış kasları gevşetmektedir. Aşırı hassas kasları gevşetmektedir. Aşırı hassas kasların hassasiyetlerini giderir. İMS kontraktür sonucu kısalan kasların uzatılmasına katkıda bulunur.

Kuru iğne tedavisi (IMS) ağrıya sebep olan nöropatik  durumu da tamir eder.